Renovace betonu

Provádíme komplex prací pro vyztužení a renovaci železobetonových konstrukcí.

 • injektáž a utěsnění trhlin s pomocí speciálních epoxidových a polyuretanových směsí s cílem obnovy celistvosti betonu;
 • zastavení a zamezení dalšího rozvoje koroze armatury železobetonových konstrukcí pomocí opracování jejich povrchu migračními inhibitory koroze oceli a nanesení speciálního měniče rzi na obnaženou armaturu;
 • zvýšení odolnosti betonu proti vodě speciálními penetračními materiály;
 • renovace a opravy poškození betonu (dutin, odloupnutí ochranné vrstvy) s pomocí polymercementových směsí s vysokou přilnavostí ke starému betonu, odolností proti vodě, mrazu a zvýšenou chemickou odolností;
 • nanesení vrstev zpevňujících strukturu betonu a zvyšujících chemickou odolnost proti vlivu olejů a paliv;
 • vyztužení konstrukce pomocí vnějšího armování z kompozitního materiálu na bázi látek z uhlíkových vláken

Systémový přístup k opravě betonu a železobetonu

Oprava betonu a železobetonu představuje mnohostranný proces, který obsahuje mnoho etap: analýza stavby a určení příčin narušení, projektování, výběr materiálů a technologií pro opravu, vlastní vykonání prací a kontrola jejich provedení.

Základní etapy opravy:

 • Zhodnocení stavu a podmínek umístění konstrukce
 • Určení příčin narušení
 • Výběr technologie a materiálu pro opravu
 • Vykonání prací
 • Kontrola kvality provedených prací

Systémový přístup k opravě betonu a železobetonu

Oprava betonu a železobetonu představuje mnohostranný proces, který obsahuje mnoho etap.

Technické zabezpečení

Pro vykonávané stavební i speciální práce společnost disponuje veškerým vybavením, nezbytnou technikou a dopravními prostředky.

Používané materiály

Dodavatel stavebních hmot pro naši společnost je BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

Výběr materiálu pro opravu

Základní podmínkou úspěšné opravy je slučitelnost pokládaného materiálu se starým betonem a podmínkami využití.

Výběr technologie opravy

Po určení příčin narušení se provádí výběr technologie opravy se zřetelem na následující faktory.

Příčiny narušení betonu

Druhy narušení je možné rozdělit do následujících kategorií.